Menu

сайты ярославля - Каталог сайтов

infografikas

salatzals72

Infografika ir grafisks, viegli uztverams vizuāls vēstījums, ko veido vārdu, skaitļu, attēlu u.c. elementu kopums arī par vissarežģītākajām tēmām

salatzals72

Mūsdienās infografikas atzītas par vienu no efektīvākajiem izpausmes līdzekļiem, jo ar to palīdzību pat komplicēta informācija kļūst ikvienam saprotama un viegli uztverama
 

справочник предприятий - организации россии