Menu

сайты ярославля - Каталог сайтов

macies un spele

ol_zals72

Spēļu veidošana ir process, kas vienmēr turpinās arī pēc tās izveides drukātā, elektroniskā, vides vai citā formātā

ol_zals72

Lieliska spēle vienmēr pati pateiks priekšā, kādi būs tās nākamie līmeņi
 

ol_zals72

Mēs specializējamies interesantu, izmaksu ziņā draudzīgu, izglītojošu instrumentu izstrādē, kas palīdz noturēt uzmanību, izglīto, paaugstina darbinieku zināšanas par uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem un procedūrām, kā arī motivē viņus būt piedalīties drošas vides veidošanā uzņēmumā

справочник предприятий - организации россии